Tâm

Cafe ở đây pha rất ngon và phục vụ rất là tận tình.

Cafe ở đây pha rất ngon và phục vụ rất là tận tình.