Nguyễn phước hưng

Cafe ngon, chất lượng, vị trí thông thoáng. Minh muốn kinh doanh theo hình thức này tai tam kỳ

Cafe ngon, chất lượng, vị trí thông thoáng. Minh muốn kinh doanh theo hình thức này tai tam kỳ