Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc

Quán nhỏ thôi nhưng phục vụ dễ thương… góc ngồi để chia sẽ những tâm tình… đặc biệt có bán những món quê ngon… đặc biệt là Hủ tiếu Mỹ Tho

Quán nhỏ thôi nhưng phục vụ dễ thương… góc ngồi để chia sẽ những tâm tình… đặc biệt có bán những món quê ngon… đặc biệt là Hủ tiếu Mỹ Tho