Mình đã uốn cà phê ở đây rồi, rất là ngon, đúng vị cà phê Milano mình thích.

Xuất sắc

Xuất sắc