Ha Thanh

Quán có không gian lịch sự, ấm cúng, có máy lạnh. Nước uống và đồ ăn và giá cả rất bình dân. Là không gian tốt để hội họp, gặp mặt, làm hôi thảo,..

Quán có không gian lịch sự, ấm cúng, có máy lạnh. Nước uống và đồ ăn và giá cả rất bình dân. Là không gian tốt để hội họp, gặp mặt, làm hôi thảo,..