Guest

Quán cà phê không gian thoải mái, nhưng đội ngũ bảo vệ sau khi thay thì gây khó chịu khách tới thì lơ lơ, xe đông cũng mặc kệ cho khách tự sắp xe chỉ ngồi chỉ tay 5 ngón. Chỉ vì một nhân tố mà làm ảnh hưởng cả hình ảnh của quán

Quán cà phê không gian thoải mái, nhưng đội ngũ bảo vệ sau khi thay thì gây khó chịu khách tới thì lơ lơ, xe đông cũng mặc kệ cho khách tự sắp xe chỉ ngồi chỉ tay 5 ngón. Chỉ vì một nhân tố mà làm ảnh hưởng cả hình ảnh của quán